Babynamen met apostrof, hoe spreek je een voornaam met apostrof uit?

   Unieke voornamen    Babynamen met apostrof

Soms komen we voornamen met een apostrof tegen zoals D’yara, J’aliyah en Q’shaira. Waar komen deze voornamen vandaan? Waarom kiezen ouders voor een babynaam met een apostrof? En hoe spreek je een voornaam met een apostrof goed uit?

Hebreeuwse voornamen met apostrof

De apostrofs die je ziet in bijbelse Hebreeuwse namen, verschijnen alleen als ze in Romeins of Cyrillisch schrift zijn geschreven, om ervoor te zorgen dat de klinkers fonetisch worden gelezen Zo zorgt de apostrof in Be'er-Sheva ervoor dat het wordt uitgesproken als [bé-ér-shéva] en niet [beer-shéva].

In het Hebreeuws zelf is daar geen apostrof, omdat de tweede [e] klank wordt gedragen door een speciale klinkerdrager. Het vertegenwoordigt ofwel de Hebreeuwse letter aleph of ayin. Beiden hebben geluiden zonder exact letterequivalent in onze taal, maar iets wat bekend staat als een 'glottisslag'. Een glottisslag is het kortstondig onderbreken van de klank van de stem. Het is vergelijkbaar met de stop midden in "uh-oh". Omdat we geen letter hebben om dat geluid weer te geven, gebruiken we een apostrof.

Ook als het een Polynesische naam is, duidt dit op een 'glottisslag' - wat een korte pauze betekent.

Afrikaans-Amerikaanse voornamen met apostrof

Voornamen met apostrof is ook iets dat zich de afgelopen tientallen jaren heeft ontwikkeld toen het creëren van gloednieuwe namen voor kinderen een sterk onderdeel werd van de Afrikaans-Amerikaanse cultuur.

Ten eerste komt het gedeeltelijk voort uit het bestaan van Franse, Italiaanse en Ierse achternamen in Amerika die de apostrof in hun spelling gebruiken. O’Malley is oorspronkelijk Iers, D’Andre [dee-AHN-dray] is waarschijnlijk Frans en La’Quanda [lah-KWAHN-duh] zou Italiaans kunnen zijn. Afrikaans-Amerikaanse voornamen met apostrof komen voort van het algemene Amerikaanse idee dat alles wat Frans lijkt of klinkt ‘elegant’ is. D’Andre, één van de eerste namen met apostrof die populair werd in de Afrikaans-Amerikaanse gemeenschap, bestaat ook als een Franse achternaam.

De andere grote invloed komt eenvoudig van een probleem met het gebrek aan gebruik van diakritische tekens in de Amerikaanse typografie. (Een diakritisch teken is een schriftteken dat boven, onder of door een letter gezet wordt ter aanduiding van de uitspraak.) In de meeste andere Europese talen zijn er bepaalde accenttekens die worden gebruikt bij de spelling van veel woorden en namen. Een van de meest voorkomende zijn de markeringen die te zien zijn in é en è.

Vroeger beschikten de meeste typoscripten die in de Verenigde Staten werden gebruikt gewoon niet over dergelijke diakritische tekens. Ze komen echter heel vaak voor in Franse en Spaanse namen. Veel ouders die zich tot dergelijke namen aangetrokken voelden vanwege hun idee dat ze verfijnd of elegant waren, wilden de tekens overnemen in namen als ANDRÉ of INÈS.

Het was echter onmogelijk om dergelijke speciale tekens op een geboorteakte of andere officiële formulieren aan te brengen. Het beste wat je kon krijgen was om in plaats daarvan een apostrof te gebruiken. Een groot aantal van de apostrofs die in Afrikaans-Amerikaanse namen in de jaren zestig voorkwamen, toen ze voor het eerst algemeen werden, zijn zo geplaatst omdat ze in de plaats stonden voor de diakritische tekens. Andre’, Mich’ele of Miche’le en Rene’e zijn allemaal voorbeelden hiervan, waar de plaatsing van de apostrof een poging lijkt te zijn om het Franse accentteken te reproduceren op de enige manier die op dat moment beschikbaar was.

Toen het idee om apostrofs in namen te gebruiken eenmaal werd gevestigd vanwege de bovenstaande drie factoren, werden apostrofs gewoon onderdeel van de spelling mogelijkheden voor Afrikaans-Amerikaanse ouders die nieuwe namen bedachten, en dus is het voor velen vandaag gewoon een andere manier om te maken een naam die echt uniek is. En Afro-Amerikanen zijn verreweg de beste culturele groep in het creëren van echt unieke namen.

Latijnse voornamen met apostrof

In voornamen met een Latijnse oorsprong is er maar één reden om apostrofs te gebruiken: het vervangen van een letter. Italiaanse achternamen als D’Angelo, D’Amore, D’Alessandro de apostrof vervangt de "e" (De Angelo, De Alessando, De Amore). In het Italiaans en Frans gebruiken ze het om dezelfde reden ook in gewone woorden.

Afro-Amerikaanse voorvoegsels La-, Le-, De- en Da-

Voornamen die door Afro-Amerikaanse mensen worden gebruikt, zijn vaak verzonnen of creatief gespelde varianten van meer traditionele namen. Sommige namen zijn gemaakt met behulp van modieuze lettergrepen, bijvoorbeeld de voorvoegsels La-, Le- of De- en Da- en de achtervoegsels -ique of -isha. Hiervoor worden soms leestekens zoals apostrofs en streepjes gebruikt. Namen als DeAndre en DeAngelo veranderden steeds meer in D’Andre en D’Angelo.

Voorbeelden hiervan zijn D’Kotah, wat je uitspreekt als [Dakota] en D’Lilah, uitgesproken als [Delilah]. Of Darcy, uitgesproken als [D’Arcy] en De’Wayne, uitgesproken als [Dewayne]. De’Wayne had ook D’Wayne kunnen zijn. Een mooie naam is ook La’Toya of L’Toya wat je uitspreekt als Latoya.

De meisjesnaam D'lana schrijf je met een apostrof en spreek uit als [Dielana]. De D wordt op z’n Engels uitgesproken.

Dilana’Loïs is een voorbeeld van een samenvoeging van twee namen. Vaak gebeurt dit bij namen die al in de familie voorkomen dat ze samengevoegd worden met een apostrof ertussen.

Klemtoon op lettergreep ná de apostrof

Er is ook een verklaring dat de lettergreep ná de apostrof de klemtoon heeft. Bijvoorbeeld bij D’leh, wat wordt uitgesproken als [Duh-léé]. Die uh wordt soort ingeslikt en de klemtoon ligt op LEE, door de apostrof. En J’son kan je uitspreken als [JuhSON], niet als [Jason]. De apostrof geeft aan dat de tweede lettergreep hier wordt benadrukt. J'mya wordt uitgesproken als [Juh-MY-uh].

Voorbeelden zijn Ze’eva wat uitgesproken wordt als [ze-AY-va], in plaats van [ZEE-va] of [zee-VA] en J’mya, uitgesproken als [Juh-MY-uh]. Ook Y’shua wordt [yeSHUa].

Mika’la zou dan [MiekaLA] worden, maar de apostrof kan hier ook staan in plaats van Mikála [MiekAYla] of een samentrekking waarbij de apostrof de plaats van de y inneemt, [Miekayla] met alleen klemtoon aan het begin.

Apostrof wanneer een letter in een voornaam is weggelaten

De apostrof wordt ook gebruikt om duidelijk te maken dat een of meer letters in een woord zijn weggelaten. Een apostrof in namen komt vaak op de plaats van een weggelaten klinker.

Als de apostrof een ontbrekende letter vertegenwoordigt, het niet altijd de bedoeling is dat die letter wordt uitgesproken. Beschouw de apostrof dan gewoon als een korte pauze (glottisslag).

K’reme wordt uitgesproken als [Kareem]. K'mora wordt uitgesproken als [Kamora]. Q’mari als [Kamari] en D’Juan als [Jajuan]. Ja’net kan [Janette] worden, maar ook [Ja-Nay]. Zo ook Bri’an, dit wordt [Bree-ann] of [Brian]. N’Dean [Nadine] en Sha’Toya [Shatoya]. Nog een moeilijke: Le-a [Ledasha].

Hoe weet je hoe je een voornaam met apostrof wordt uitgesproken?

De apostrofs hebben soms geen enkel duidelijk effect op de uitspraak, wat zou betekenen dat in dat geval de functie van de apostrof louter decoratief is om een unieke voornaam te creëren. Sommige mensen vinden een apostrof gewoon cool eruit zien. Bijvoorbeeld bij Mi’qua, uitgesproken als [Miekwa].

Een ander probleem is dat naarmate buitenlandse namen in een andere taal worden gevestigd, hun uitspraak van generatie op generatie kan veranderen, ook al blijft de originele spelling behouden. Dit kan het voor iemand onmogelijk maken om te weten hoe sommige namen moeten worden uitgesproken zonder dat het verteld wordt.

Onlangs bedachte moderne namen kunnen onverwachte uitspraken hebben, en het is vaak het veiligst om de persoon gewoon te vragen hoe hij de naam moet zeggen.

Hoe is het om zelf een voornaam te hebben met een apostrof?

Da’Shaun vertelt: Ik ging van 'DaShaun' naar 'Da’Shaun', en die verandering bracht me van 'stereotiepe zwart klinkende namen' naar 'gettonamen'. Om de een of andere reden konden mensen zich niet voorstellen dat een apostrof een deel van een voornaam is. Één reden is, denk ik, omdat gebruikersnamen op onze schoolcomputers mij niet toestonden, de apostrof in mijn naam te zetten.

Ik kreeg altijd waarschuwende berichten met de tekst ‘blah blah blah geen speciale tekens’, en de lijst met tekens bevatte altijd een apostrof. Plots kon niemand mijn voornaam correct uitspreken; niemand heeft het ooit correct gespeld. Ik werd me pijnlijk bewust van mijn zwartheid, hoewel nooit expliciet genoemd, en dit werd allemaal veroorzaakt door een apostrof.

Toen ik ouder werd en besefte hoeveel delen van mijn leven beïnvloed zouden worden door ‘speciale karakters’ - van het boeken van vliegtickets, tot gebruikersnamen op sociale media - voelde ik me minder schaamte over mijn voornaam en meer woede over hoe de wereld koos ervoor om het af te wijzen.

Op een gegeven moment ben ik overgestapt van mensen toestaan mijn naam verkeerd te spellen, naar moedig en soms boos, hun spelling corrigeren, eisen dat ze de apostrof opnemen en de ’S’ met een hoofdletter schrijven. Dat was toen belangrijk voor mij en het maakt me nu nog steeds uit. Ik schaam me er niet voor om een zwarte vrouw te zijn.

Zin in iets leuks? Zoek een geboortekaartje uit

Ontdek het leukste geboortekaartje voor jou!

Babynamen 2024

Inspiratie voor babynamen vind je hier:
Babynamen met 3 letters
Babynamen met 4 letters
Babynamen met 5 letters
Babynamen met 6 letters

Hier vind je babynamen met een specifieke beginletter of laatste letter van A tot Z.
Babynamen beginnend met de letter:   –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –  

Zoek mooie babynamen 2024

Vind leuke mooie lieve stoere namen. Populaire (favoriete, veel voorkomende) namen en unieke (niet veel voorkomende, zeldzame, onontdekte, unieke) namen. Nederlandse en internationale namen. Naam voor een eigenzinnig zorgzaam sociaal creatief en sportief kindje. Je vindt hier namen van beroemdheden, namen uit een roman, religieuze namen...

Korte naam / lange naam
Populaire of unieke namen


NaamkenmerkenVerfijn je zoekopdracht
Karakter van de baby

Woont in een